Sprawy o rozwód

Rozwód jest instytucją prawną pozwalającą rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi.

Rozkład pożycia jest trwały, gdy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi, uwzględniając cechy charakteru małżonków.

Mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach:

CZYTAJ WIĘCEJ
 1.  jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 2.  jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 3. jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także co do władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka o wysokości alimentów. W wyjątkowych przypadkach sąd może również orzec o eksmisji jednego z małżonków oraz o podziale majątku.

Chcąc zainicjować postępowanie rozwodowe, w pierwszej kolejności należy przygotować pozew o rozwód spełniający wszelkie warunki pisma procesowego. W pozwie należy precyzyjnie określić żądania pozwu, tj. to, czego się domagamy. Najczęstszymi wnioskami formalnymi pozwu są:

 • orzeczenie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienie, ograniczenie lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie o miejscu zamieszkania dzieci,
 • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o alimentach na swoją rzecz;
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew rozwodowy powinien zawierać uzasadnienie, w tym wskazanie daty ustania wszelkich więzi między małżonkami. W pozwie należy powołać dowody, na przykład dowód z zeznań świadków, dowody z dokumentów, dowód z opinii biegłych i inne mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymałeś pozew o rozwód? Nie wiesz jak napisać pozew o separację? Zgłoś się do nas.

Pomożemy Ci przejść przez ten trudny etap w sposób sprawny, dyskretny i możliwie jak najmniej uciążliwy.

Adwokat odpowie na Twoje pytania oraz postara się rozwiać wszelki wątpliwości związane z tematyką rozwodową.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Mysłowicach.