Adwokat

  • Adwokat Agnieszka Winnicka-Sęk

    otrzymała tytuł magistra na Uniwersytecie Opolskim kończąc studia na wydziale Prawa i Administracji. Swoją pracę magisterską poświęciła postępowaniu karnemu. Praca została spopodorządzona pod okiem wybitnego profesora prawa, dr hab. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Już w trakcie studiów starała się poszerzyć swoją wiedzę oraz doświadczenie poprzez uczestnictwo w licznych kołach naukowych oraz praktykach studenckich. Te ostatnie odbywały się w sądach, prokuraturach oraz kancelariach radcowskich i adwokackich.

  • Zaraz po uzyskaniu uprawnień, jako aplikant adwokacki, zaczęła poszerzać swoje doświadczenie zawodowe w pracy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi w Opolu i na Śląsku.

  • W latach 2015-2017 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończyła egzaminem w 2018 roku, uzyskując tym samym tytuł adwokata. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.