Prawo pracy

Adwokat może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika.

Z zakresu prawa pracy proponujemy m.in. następujące usługi prawne:

 

1.Bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie prawa pracy

2. Zastępstwo procesowe pracodawców w sprawach dotyczących zgodności z prawem wypowiedzenia umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, odszkodowań za szkodę wyrządzoną pracodawcy, wydania lub sprostowania świadectwa pracy, odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi

3. Zastępstwo procesowe pracowników w sprawach o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia od umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, o wypłatę ekwiwalentu, o dyskryminację lub mobbing w zatrudnieniu

 

Problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego – warto więc zasięgnąć rady adwokata, którego fachowa pomoc pozwoli na rozwiązanie nawet najtrudniejszych zagadnień.