Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne z zakresu takiego jak:

  • Ochrona dóbr osobistych
  • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • Ochrona prawa własności i posiadania
  • Umowy cywilnoprawne
  • Prawo lokalowe, najem, eksmisja
  • Zniesienie współwłasności nieruchomości
  • Windykacja wierzytelności
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • Prawo konsumenckie (reklamacje, odwołania, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy)